קשת סגולה על זהב
קשת סגולה על זהב
1962, 49.7X64.5, צבע שמן, פסטל, עיפרון ועלי זהב על דיקט
קשת סגולה על זהב
1962, 49.7X64.5, צבע שמן, פסטל, עיפרון ועלי זהב על דיקט
מוטיב יהודיקשת בכחול-סגול