מה נשמע בבית
מה נשמע בבית
1960, 60X50, צבע שמן ועלי זהב על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
מה נשמע בבית
1960, 60X50, צבע שמן ועלי זהב על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
מוטיב יהודימוטיב יהודיכתובת ישנהמלאך עףצורה