מלאך
מלאך
כיתובקראציםעלי זהבתחילת שנות ה-601960זמנים מקומות צורותמוטיב וצורהתערוכה: צורת הדברפנדהאמצע שנות ה-601966סוף שנות ה-601967מסגרתכובעאדום וכחולחייטשנות ה-70צורה מופשטת/קונקרטית1971צורה סגלגלה1972לוחפרופיל1970שולי הציור1974