ללא כותרת
ללא כותרת
1966, 23X30.5, פנדה ועיפרון על רפרודוקציה מתוך כתב עת
ללא כותרת
1966, 23X30.5, פנדה ועיפרון על רפרודוקציה מתוך כתב עת
ילדות בגןצקפר אפורמה נשמע בביתללא כותרתמלאך עף