ללא כותרת
ללא כותרת
1967 בקירוב, 33X20, פנדה על נייר
ללא כותרת
1967 בקירוב, 33X20, פנדה על נייר