ציור
ציור
ראשית שנות ה- 70, 35X28.3, פנדה על נייר מודפס
ציור
ראשית שנות ה- 70, 35X28.3, פנדה על נייר מודפס
דמויותציורציור