ציור
ציור
ראשית שנות ה- 70, 19.5X24, פנדה על נייר מודפס
ציור
ראשית שנות ה- 70, 19.5X24, פנדה על נייר מודפס
שתי דמויות