Hoopsa Boyaboy Hoopsa
Hoopsa Boyaboy Hoopsa
1974, 26X38.5, צבע מים, עיפרון וגואש על נייר
Hoopsa Boyaboy Hoopsa
1974, 26X38.5, צבע מים, עיפרון וגואש על נייר
ללא כותרתציור