ללא כותרת
ללא כותרת
ראשית שנות ה- 70, 9.5X13.5, עיפרון, דיות ופסטל על נייר מגזין
"האדם שצייר בהגדת סארייבו צורה של 2 יכול היה לצייר עוד תשע צורות כאלה. איני יודע מדוע עשה 2. אבל ברור שהאדם אוהב ליצור צורות שהוא מרגיש עצמו קשור אליהן. אחד כותב 2 ואחר חותם את שמו. הצורות שצר האדם בן החמישים אינן שונות מאלה שהיה צר בילדותו".
ללא כותרת
ראשית שנות ה- 70, 9.5X13.5, עיפרון, דיות ופסטל על נייר מגזין
Z.Kדף מתוך הגדת סרייבו: יציאת מצרים (ועליו שרבוטים של הסיפרה 2 שנעשו בידי אלמוני) המאה ה- 14