שיעור 12 מתוך ספר הלימוד לאמנים מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד, 1784
שיעור 12 מתוך ספר הלימוד לאמנים מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד, 1784
שיעור 12 מתוך ספר הלימוד לאמנים מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד, 1784
מתווה לשני עצים על פי ריינהולדשני עצים לזכר המצי"רשני עצים לזכר המצי"רדף מתוך ספר הלימוד לאמנים, שיעור 6 של כריסטיאן לודולף ריינהולד 1784דף מתוך ספר הלימוד לאמנים, שיעור XXX מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד 1784