מלאך
מלאך
FrameOrnamentReinholdProfile1967Late SixtiesStudyPrint1974The Seventies