פסל בסטודיו
פסל בסטודיו
סוף שנות ה- 30, 28.5X40, עיפרון ודיו על נייר
פסל בסטודיו
סוף שנות ה- 30, 28.5X40, עיפרון ודיו על נייר
גבר מהרהר יושבדיוקן עצמי (?)דיוקן גבדבורה ארוך ברחוב הירקוןמתווה ל"מעשה בחייט"