1955
1955
דיוקןרישוםתחילת שנות ה-50פרחיםדמויותנוףחריטה בצבעתפנים