זיכרון יעקבנוףשנות ה-40רישוםשנות ה-30עירוםדיוקןמתווהדמויותתחילת שנות ה-50סוף שנות ה-50אמסטרדםדבורה ואריהתפניםתל- אביבתיאטרוןטבע דומםפרחיםפנדהאמצע שנות ה-60ריו דה ז'ניירושנות ה-70מוטיב יהודיקרמיקהשולחןראצ`יקחריטה בצבעכיתובתחילת שנות ה-60אוטובוסיוליססהגדת סרייבוקשתעלי זהבהסיפרה 2קומפוזיציה מלבניתסוף שנות ה-60צקפרשולי הציורמסגרתחרקובאדום וכחולפרופילריינהולדקוביותמלאךצורה מופשטת/קונקרטיתהדפסצורה בקו 8סירהציור על ציורמסגרת סגלגלההקדשהעפרוןשרבוטקוים של חייטאיש צועדשני עציםראשים מצולביםקוביןהנציב העליוןביוגרפיהאברהם חלפיפנקס רישוםצורה